Navštívte našu predajňu,
alebo nakúpte z pohodlia domova.

Navštívte našu predajňu,
alebo nakúpte z pohodlia domova.

 
Upozornenie: Váš prehliadač neprijíma cookies. Pre uloženie tovaru do košíka a objednanie tovaru musíte cookies povoliť.
Zákazník bude informovaný, či je tovar na sklade a kedy bude tovar pripravený k expedícii. Ďalej bude zákazníkovi potvrdená cena, spôsob dodania a pravdepodobný termín dodávky. Tovar najčastejšie zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku. Poštovné a balné je 5€, pri cene tovaru nad 165€ sa poštovné a balné neúčtuje. V prípade, že sa zákazník rozhodne pre iný druh zaslania tovaru, radi zákazníkovi vyhovieme.

Vrátenie tovaru

Pokiaľ so zakúpeným tovarom nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zároveň ste povinný nás o tom vopred informovať. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (z ceny tovaru sa odpočíta poštovné a balné) poštovnou poukážkou najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru.

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, ihneď nás na závadu upozornite (telefonicky, poštou, alebo mailom) a počkajte na pokyny, ako postupovať. Navrhneme Vám najjednoduchšie riešenie, aby ste boli bez výroku čo najkratšie a aby ste boli maximálne spokojní s vybavením reklamácie (tovar je možné reklamovať priamo u nás, poslať na reklamáciu poštou alebo kuriérom, alebo sa preň môže zastaviť náš díler, ktorý vie väčšinu opráv spraviť na mieste) . Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u nás. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Reklamačný poriadok

 • Zákonná záručná doba je 24 mesiacov
 • Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
 • - Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci kupujúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vadnú vec vymeniť, ak tým kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
 • Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. poškriabaná konštrukcia na kočíku) -
 • v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Pri uplatnení reklamácie treba predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Ochrana osobných údajov

www.adriababy.sk ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka poskytovať tretej osobe v akejkoľvek forme a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka i bez udania dôvodu kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom,ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: adria.zednickova@gmail.com

Ďalšie možnosti: Alternatívne riešenie sporov


Výber podľa značky

Náš tovar

Odporucane produkty

€359,00€49,90€109,90Kto je v obchode

Máme hostí: 170 pripojení

Vyhladat produktNákupný košík

VirtueMart
Váš košík je prázdny

Zákazníci

Kontakt

Navštívte náš kamenný obchod.

 • Adresa: Winterova 8, 921 01 Piešťany
 • Tel: +421 (0) 903 114 449

 

OTVÁRACIE HODINY:

Pracovné dni

9:30 - 12:00 , 13:00 - 17:30

Sobota

9:00 - 12:00

 

SME INÍ, SME PRIATEĽSKÍ, SME TU PRE VÁS